venres, 24 de abril de 2015

Acta II reunión do P.Atlántico

ACTA II REUNIÓN PROXECTO ATLÁNTICO
Data de celebración: 22 de abril de 2015
Lugar: CEIP S. Bieito de Lérez.
Hora de inicio: 17h
Hora de finalización: 19,00
Asistentes: Coordinadora das escolas UNESCO de Galicia, Luisa Márquez Rodríguez,  coordinadora do P. Atlántico, Mª.Jesús Enguídanos Floreani e os /as responsables das seguintes escolas Asociadas:
CEP CAMPOLONGO, Antonio Ferrer
CEIP S. BIEITO DE LÉREZ, Luís Losada
Facultade de Educación, Francisca.
IES. LUIS SEOANE. Monteporreiro. Luisa Márquez, Mª.Xosé Dourado
IES. PEDRA DA AUGA, Xabier Prado
CEIP Isidora Riestra. Poio,  e Mª.Jesús Enguídanos Floreani
Orde do día
1.     Información P. Atlántico.
2.    XXVIII Encontro das Escolas Asociadas á UNESCO.
A coordinadora Luisa Márquez da a palabra a coordinadora do P. Atlántico.
Mª.Jesús Enguídanos, informa dos acordos tomados na reunión celebrada en Porto o 20 de marzo.
Unha vez rematada a exposición pide a palabra Xabier Prado para aclarar si unha escola que non pertenza ao espazo Atlántico pode participar no proxecto cunha escola galega ou da área Atlántica. Cremos que non hai ningunha dificultade sempre que a temática responda ás acordadas e trate un espazo delimitado xeograficamente. A temática quedan recollidas dentro das tres liñas de actuación no documento marco. Este proceso do proxecto  terá unha duración dun bienio (2015/2017).
Xabier Prazo tamén considera importante a utilización do “Yogote” para a comunicación entre países de diferentes linguas.
Francisca, considera necesario concretizar os contidos: “ Partir do concreto para chegar á reflexión”.
Luisa fai unha intervención para recordar que se vai lanzar un proxecto sobre a “ruta Magallánica”, que conecta co P. Atlántico.
Neste intre xurde o problema co concurso do Logo, que queda resolto. O concurso está programado para o vindeiro curso escolar. Cada escola participante no concurso do Logo terá que facer unha selección previa dos logos para presentar. Sería preciso que o logo transmitise as liñas do proxecto.
Xabier Prado nos presenta a proposta de Gloria, compañeira do seu centro para realizar na Xornada de Praia. Prevista, nun principio para o 5 de xuño, coincidindo co día do Medio Ambiente a celebrar na praia de Lourido.
Este punto tratarase en reunións posteriores para concretar e tratar de que a organización favoreza o evento.
Falamos de levar 50 nenos/as por centro. A facultade comprométese a traer 15 monitores para organización dos grupos.
Cando son ás 18,30 pasamos ao segundo punto do orde do día que correspóndelle a coordinadora.
E, sen máis asunto damos por finalizado o primeiro punto referido ao P. Atlántico.
22 de abril 2015.

A Coordinadora.: Mª. Jesús Enguídanos Floreani 

Ningún comentario:

Publicar un comentario